رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has joked about the hype over President Trump’s meetings with Russian President Vladimir Putin, suggesting there may have been several inconsequential meetings between the two men at the G-20 summit in Germany.

  • ۹۶/۰۵/۰۳
  • بابا لنگ دراز