رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

سلاح‌ها و اموال مکشوفه از سارقین منزل در تهران در طرح دستگیری اراذل و اوباش

  • ۹۶/۰۵/۰۴
  • بابا لنگ دراز