رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

US Attorney General Jeff Sessions discussed campaign-related issues with the Russian ambassador to Washington during the last year's presidential race, a claim Sessions has denied various times, according to a report by The Washington Post.

  • ۹۶/۰۵/۰۳
  • بابا لنگ دراز