رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

ماجرای «میرخان» و آنچه برای او پیش آمد، اگر به خوبی مدیریت شود، شاید آغازی باشد برای یک تحول اساسی در زندگی همه کودکان کار و اگر بدون نتیجه مشخص رها شود، قطعاً مقدمه ای برای دردسرهای جدید در زندگی امثال «میرخان» می شود و از این به بعد، مافیای پشت پرده ای که زندگی و مرگ این کودکان را به دست دارند، محدودیت های بیشتری در زندگی آنها ایجاد خواهند کرد.

  • ۹۶/۰۵/۰۴
  • بابا لنگ دراز