رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

Iran's Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) has captured a Saudi vessel in Tehran's territorial waters in the Persian Gulf, an official said on Saturday, Press TV reported.

  • ۹۶/۰۵/۰۶
  • بابا لنگ دراز