رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

مشاور سازمان خصوصی سازی زمان واریز اعلام سهام عدالت را اعلام کرد.

  • ۹۶/۰۵/۰۹
  • بابا لنگ دراز