رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

«حمید بقایی» امروز صبح مجددا در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور یافت

  • ۹۶/۰۵/۱۷
  • بابا لنگ دراز