رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

در مسیر رسیدن٬به مقصد تکامل

رسیدن

غذای زندگی با چاشنی تفکر٬چقدر خوشمزه و خوردنی میشود
کاش همه سرآشپز خوبی باشند و این چاشنی را با دوز بالا٬در زندگی شان استفاده کنند.

این احتمال می رود که نهادهایی مثل کانون مربیان ایران به سردمداری مجید جلالی و بیژن ذوالفقارنسب و اشخاصی مثل مایلی کهن از همین نتیجه برای معادل سازی توان مربیان ایرانی نسبت به کی روش در منازعات آتی استفاده کنند.

  • ۹۶/۰۴/۳۱
  • بابا لنگ دراز